Key word:
Issued year

Quyết định số 29/2001/QĐ-UB của UBND TP Hà Nội : Thành lập và hoạt động của Quỹ phòng, chống ma túy của TP Hà Nội

Code 29/2001/QĐ-UB
Issued Date 05/25/2001
Signer Hoàng Văn Nghiên
Summary Quyết định số 29/2001/QĐ-UB của UBND TP Hà Nội : Thành lập và hoạt động của Quỹ phòng, chống ma túy của TP Hà Nội
Publisher UBND TP Hà Nội
Type Thông báo
Download 13612_QD29UB.RTF
Top