Key word:
Issued year

Nghị định số 80/2001/NĐ-CP của Chính phủ : Hướng dẫn việc kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy ở trong nước

Code 80/2001/NĐ-CP
Issued Date 11/05/2001
Signer Phan Văn Khải
Summary Nghị định số 80/2001/NĐ-CP của Chính phủ : Hướng dẫn việc kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy ở trong nước
Publisher Chính phủ
Type Chỉ thị
Download 10043_ND80CP.RTF
Top