Key word:
Issued year

Quyết định số 34/2001/QĐ-UB của UBND TP Đà Nẵng : Phòng chống mại dâm, cai nghiên giảm cầu ma túy

Code 34/2001/QĐ-UB
Issued Date 03/28/2001
Signer PCT Huỳnh Năm
Summary Quyết định số 34/2001/QĐ-UB của UBND TP Đà Nẵng : Phòng chống mại dâm, cai nghiên giảm cầu ma túy
Publisher UBND TP Đà Nẵng
Type Thông báo
Download 9214_QD34UB.RTF
Top