Key word:
Issued year

Luật số 23/2000/QH10 của Quốc hội : Luật Phòng, Chống ma túy

Code 23/2000/QH10
Issued Date 12/09/2000
Signer Nông Đức Mạnh
Summary Luật số 23/2000/QH10 của Quốc hội : Luật Phòng, Chống ma túy
Publisher Quốc hội
Type Nghị định
Download 82523_L23QH.DOC
Top