Key word:
Issued year

Nghị định số 34/CP của Chính phủ : hướng dẫn thi hành Pháp lệnh Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS)

Code 34/CP
Issued Date 01/06/1996
Signer
Summary Nghị định số 34/CP của Chính phủ : hướng dẫn thi hành Pháp lệnh Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS)
Publisher Chính phủ
Type Chỉ thị
Download 3114_ND34CP.RTF
Top