Key word:
Issued year

Thông tư số 08/TTLB của Bộ Giáo dục và Đào tạo-Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội : Thông tư hướng dẫn về công tác xóa mù chữ (sau xóa mù chữ) cho người nghiện ma túy, người mại dâm tại các cơ sở chữa bệnh (theo Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính ngày 6/7/95)

Code 08/TTLB
Issued Date 01/01/1996
Signer Nguyễn Thị Hằng, Phạm Minh Hạc
Summary Thông tư số 08/TTLB của Bộ Giáo dục và Đào tạo-Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội : Thông tư hướng dẫn về công tác xóa mù chữ (sau xóa mù chữ) cho người nghiện ma túy, người mại dâm tại các cơ sở chữa bệnh (theo Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính ngày 6/7/95)
Publisher Bộ Giáo dục và Đào tạo-Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
Type Báo cáo
Download 3176_TTLB8BGDDT.RTF
Top