Key word:
Issued year

Thông tư số 05/5/TTLN của Bộ Nội vụ-Bộ Tư pháp-Viện kiểm sát nhân dân tối cao-Tòa án nhân dân tối cao : Thông tư hướng dẫn về việc áp dụng pháp luật đối với các hành vi buôn bán trái phép, vận chuyển trái phép chất ma túy qua biên giới

Code 05/5/TTLN
Issued Date 12/14/1995
Signer Nguyễn Văn Sản, Trịnh Hồng Dương, Lê Thế Tiệm, Nguyễn Văn Đức
Summary Thông tư số 05/5/TTLN của Bộ Nội vụ-Bộ Tư pháp-Viện kiểm sát nhân dân tối cao-Tòa án nhân dân tối cao : Thông tư hướng dẫn về việc áp dụng pháp luật đối với các hành vi buôn bán trái phép, vận chuyển trái phép chất ma túy qua biên giới
Publisher Bộ Nội vụ-Bộ Tư pháp-Viện kiểm sát nhân dân tối cao-Tòa án nhân dân tối cao
Type Báo cáo
Download 6700_TTLN5BTP.RTF
Top