Key word:
Issued year

Thông tư số 39/TT/LB của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội-Bộ Tài chính : Thông tư hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí Chương trình phòng, chống tệ nạn mại dâm

Code 39/TT/LB
Issued Date 05/15/1995
Signer Tào Hữu Phùng, Nguyễn Thị Hằng
Summary Thông tư số 39/TT/LB của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội-Bộ Tài chính : Thông tư hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí Chương trình phòng, chống tệ nạn mại dâm
Publisher Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội-Bộ Tài chính
Type Báo cáo
Download 3076_TTLB39BTC.RTF
Top