Key word:
Issued year

Quyết định số 35/2001/QĐ-UB của UBND TP Đà Nẵng : Phòng chống ma túy

Code 35/2001/QĐ-UB
Issued Date 03/28/2001
Signer PCT Huỳnh Năm
Summary Quyết định số 35/2001/QĐ-UB của UBND TP Đà Nẵng : Phòng chống ma túy
Publisher UBND TP Đà Nẵng
Type Thông báo
Download 9213_QD35UB.RTF
Top