Key word:
Issued year

Nghị định số 53/CP của Chính phủ : Nghị định quy định các biện pháp xử lý đối với cán bộ, viên chức Nhà nước và những người có hành vi liên quan đến mại dâm, ma túy, cờ bạc và say rượu bê tha

Code 53/CP
Issued Date 06/28/1994
Signer Võ Văn Kiệt
Summary Nghị định số 53/CP của Chính phủ : Nghị định quy định các biện pháp xử lý đối với cán bộ, viên chức Nhà nước và những người có hành vi liên quan đến mại dâm, ma túy, cờ bạc và say rượu bê tha
Publisher Chính phủ
Type Chỉ thị
Download 2310_ND53CP.RTF
Top