Key word:
Issued year

Quyết định số 35/2000/QĐ-UB của UBND Tỉnh Hòa Bình : V/v ban hành Quy chế cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Code 35/2000/QĐ-UB
Issued Date 08/29/2000
Signer Hà Công Dộng
Summary Quyết định số 35/2000/QĐ-UB của UBND Tỉnh Hòa Bình : V/v ban hành Quy chế cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
Publisher UBND Tỉnh Hòa Bình
Type Thông báo
Download 8186_QD35UB.RTF
Top