Key word:
Issued year

Quyết định số 101/2000/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : Bổ sung thành viên Ủy ban Quốc gia phòng chống AIDS và phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm

Code 101/2000/QĐ-TTG
Issued Date 08/23/2000
Signer Phạm Gia Khiêm
Summary Quyết định số 101/2000/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : Bổ sung thành viên Ủy ban Quốc gia phòng chống AIDS và phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm
Publisher Thủ tướng Chính phủ
Type Thông báo
Download 8140_QD101TTG.RTF
Top