Key word:
Issued year

Thông tư số 14/2000/BLĐTBXH-BYT của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội : Thông tư liên tịch Hướng dẫn quản lý, chăm sóc, tư vấn cho người nhiễm hIV/AIDS tại Cơ sở chữa bệnh thuộc ngành Lao động - Thương binh và Xã hội

Code 14/2000/BLĐTBXH-BYT
Issued Date 07/13/2000
Signer Đàm Hữu Đắc - Lê Ngọc Trọng
Summary Thông tư số 14/2000/BLĐTBXH-BYT của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội : Thông tư liên tịch Hướng dẫn quản lý, chăm sóc, tư vấn cho người nhiễm hIV/AIDS tại Cơ sở chữa bệnh thuộc ngành Lao động - Thương binh và Xã hội
Publisher Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
Type Báo cáo
Download 7884_TT14LDTBXH.RTF
Top