Key word:
Issued year

Quyết định số 31/2000/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : Thành lập quỹ phòng, chống ma túy

Code 31/2000/QĐ-TTG
Issued Date 03/02/2000
Signer Phan Văn Khải
Summary Quyết định số 31/2000/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : Thành lập quỹ phòng, chống ma túy
Publisher Thủ tướng Chính phủ
Type Thông báo
Download 7362_QD31TTG.RTF
Top