Key word:
Issued year

Thông tư số 25/1999/TTLT-BLĐTBXH-BYT của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội : Thông tư liên tịch Qui định tạm thời danh mục nghề, công việc những người bị nhiễm HIV/AIDS không được làm

Code 25/1999/TTLT-BLĐTBXH-BYT
Issued Date 10/14/1999
Signer Đàm Hữu Đắc-Nguyễn Văn Thưởng
Summary Thông tư số 25/1999/TTLT-BLĐTBXH-BYT của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội : Thông tư liên tịch Qui định tạm thời danh mục nghề, công việc những người bị nhiễm HIV/AIDS không được làm
Publisher Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
Type Báo cáo
Download 6922_TTLT25LDTBXH.RTF
Top