Key word:
Issued year

Quyết định số 199/TTG của Thủ tướng Chính phủ : Quy định chế độ bồi dưỡng đối với lực lượng cảnh sát phòng, chống tội phạm về ma túy

Code 199/TTG
Issued Date 10/06/1999
Signer Phạm Gia Khiêm
Summary Quyết định số 199/TTG của Thủ tướng Chính phủ : Quy định chế độ bồi dưỡng đối với lực lượng cảnh sát phòng, chống tội phạm về ma túy
Publisher Thủ tướng Chính phủ
Type Thông báo
Download 14577_QD199TTG.RTF
Top