Key word:
Issued year

Điều hành số 892/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : Bổ sung kinh phí cho công tác phòng chống ma túy năm 1999

Code 892/QĐ-TTG
Issued Date 09/20/1999
Signer Phan Văn Khải
Summary Điều hành số 892/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : Bổ sung kinh phí cho công tác phòng chống ma túy năm 1999
Publisher Thủ tướng Chính phủ
Type Quyết định
Download 6850_DH892TTG.RTF
Top