Key word:
Issued year

Quyết định số 199/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Quy định chế độ bồi dưỡng đối với lực lượng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về ma túy.

Code 199/1999/QĐ-TTg
Issued Date 09/06/1999
Signer Phạm gia Khiêm
Summary Quyết định số 199/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Quy định chế độ bồi dưỡng đối với lực lượng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về ma túy.
Publisher Thủ tướng Chính phủ
Type Thông báo
Download 6931_QD199TTG.RTF
Top