Key word:
Issued year

Quyết định số 12/1999/QĐ-UB của UBND Tỉnh Hòa Bình : V/ v ban hành quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo phòng chống ma túy và tệ nạn xã hội tỉnh

Code 12/1999/QĐ-UB
Issued Date 03/31/1999
Signer Vương Xuân Sơn
Summary Quyết định số 12/1999/QĐ-UB của UBND Tỉnh Hòa Bình : V/ v ban hành quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo phòng chống ma túy và tệ nạn xã hội tỉnh
Publisher UBND Tỉnh Hòa Bình
Type Thông báo
Download 6998_QD12UB.RTF
Top