Key word:
Issued year

Chỉ thị số 34/CT-UB của UBND Tỉnh Thái Nguyên : Chỉ thị về mở đợt cao điểm tấn công phòng chống ma túy.

Code 34/CT-UB
Issued Date 12/04/1998
Signer Nguyễn Thị Phương Thảo
Summary Chỉ thị số 34/CT-UB của UBND Tỉnh Thái Nguyên : Chỉ thị về mở đợt cao điểm tấn công phòng chống ma túy.
Publisher UBND Tỉnh Thái Nguyên
Type Thông tư
Download 7216_CT34UB.RTF
Top