Key word:
Issued year

Quyết định số 139/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : Phê duyệt chương trình hành động phòng chống ma túy 1998 - 2000

Code 139/QĐ-TTG
Issued Date 07/31/1998
Signer Phan Văn Khải
Summary Quyết định số 139/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : Phê duyệt chương trình hành động phòng chống ma túy 1998 - 2000
Publisher Thủ tướng Chính phủ
Type Thông báo
Download 5410_QD139TTG.RTF
Top