Key word:
Issued year

Quyết định số 18/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : Thành lập Văn phòng UBQH phòng chống Ma Túy

Code 18/QĐ-TTG
Issued Date 01/24/1998
Signer Phan Văn Khải
Summary Quyết định số 18/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : Thành lập Văn phòng UBQH phòng chống Ma Túy
Publisher Thủ tướng Chính phủ
Type Thông báo
Download 5235_QD18TTG.RTF
Top