Key word:
Issued year

Quyết định số 93/2001/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : Về tháng hành động phòng, chống ma túy và ngày toàn dân phòng, chống ma túy

Code 93/2001/QĐ-TTG
Issued Date 06/13/2001
Signer Phạm Gia Khiêm
Summary Quyết định số 93/2001/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : Về tháng hành động phòng, chống ma túy và ngày toàn dân phòng, chống ma túy
Publisher Thủ tướng Chính phủ
Type Thông báo
Download 9265_QD93TTG.RTF
Top